De voormalige productielocatie van Tichelaar is niet meer in gebruik. Deze unieke locatie in het centrum van Makkum wordt omgevormd tot woon- en zorgcomplex. Daarbij wordt oog gehouden voor het verleden en voor de toekomst, in functie en in ontwerp.