Kees Akkerman rond zijn werkzaamheden af

14-06-2022

Kees Akkerman neemt in de komende maanden afscheid van FB Oranjewoud Participaties BV. De participatiemaatschappij is dankzij zijn betrokken inzet geprofessionaliseerd en ingericht zoals dat past bij de omvang van de vennootschap. De opbouwfase is afgerond. Ad interim bestuurder Harmen Peters neemt de rol van statutair bestuurder van Akkerman over nadat in de komende maanden gestaag de verantwoordelijkheden worden overgedragen. Er wordt gewerkt aan een structurele oplossing.

Tot 2018 waren de deelnemingen binnen Stichting FB Oranjewoud een neventaak van het bestuur. Met de indiensttreding van Kees Akkerman is FB Oranjewoud Participaties een autonome entiteit met een eigen directie. Het is een zelfstandig bedrijfsonderdeel waarin de bedrijfsprocessen en de verantwoordelijk- en bevoegdheden goed zijn geregeld. Zowel het participatieteam als het stichtingsbestuur hebben bijgedragen aan die professionaliseringsslag. Onderdeel van dat proces was het herijken van de strategie met als uitkomst een wijziging van ‘buy and hold’ naar een strategie waarbij een ‘exit’ ook goed mogelijk is. De verkoop van de NDC Mediagroep aan Mediahuis is daar een voorbeeld van evenals de transactie bij FGD. Bij NDC bood de nieuwe aandeelhouder een beter perspectief voor de toekomst van het bedrijf. FGD was na de ondersteuning in de opbouwfase klaar voor de volgende stap en die kunnen de grootaandeelhouders nu zelfstandig maken. Daarmee komt in de portefeuille en dus ook in de focus én financiën ruimte. Dat kan leiden tot een nieuwe participatie, dat hoeft niet. We stellen vast dat de huidige portefeuille in balans is. Het hele proces van aan- en verkopen, herstructureren, focus aanbrengen en waarde toevoegen is door FB Oranjewoud Participaties, onder leiding van Kees Akkerman, meermaals doorlopen. Ook is het participatiebedrijf opnieuw gepositioneerd in de regio. De netwerken zijn goed op orde en men weet FB Oranjewoud Participaties goed te vinden. De investeringsfocus is herkenbaar gemaakt met vier pijlers. De financiële interne rapportages zijn verder toegespitst op de aansturing van een investeringsmaatschappij, er is werk gemaakt van de communicatie aan externe stakeholders, kortom er is een bedrijfscadans die bij een participatiemaatschappij hoort. Daarmee is FB Oranjewoud Participaties ingericht zoals dat past bij de omvang van de participatiemaatschappij en is deze opbouwfase afgerond. Kees Akkerman heeft daar een zeer belangrijke bijdrage aan geleverd.
Gezien de persoonlijke ambities van de heer Akkerman is het tijd voor een volgende stap in de eigen carrière. Kees Akkerman verlaat halverwege het jaar FB Oranjewoud Participaties BV. Kees hecht er waarde aan om zijn vertrouwen uit te spreken in de organisatie die er staat en is gepast trots op de stappen die zijn gemaakt. Het bestuur van de Stichting FB Oranjewoud spreekt aan Kees haar grote waardering uit voor zijn inzet, betrokkenheid, vakkennis en behaalde resultaten. Met respect voor zijn keuze wensen wij hem alle goeds voor de toekomst.