FB Oranjewoud Participaties BV is geworteld in en betrokken bij Noord-Nederland. Wij willen van waarde zijn voor die regio. Daarbij gedragen we ons als een investeerder die het net even anders doet. Dat is ook de reden dat onze portefeuille divers is samengesteld.

Het grootste deel noemen we de investeringsportefeuille. Hierin zitten deelnemingen waar wij – bijvoorbeeld door een opvolgingsprobleem of investeringsvraagstuk – mee in gesprek zijn gekomen. Afwegingen als werkgelegenheid, continuïteit en belang voor de regio spelen daarin een belangrijke rol.

We hebben ook een maatschappelijke portefeuille met daarin bijvoorbeeld Eelde Groningen Airport en Koninklijke Tichelaar. Hier wordt het rendement bepaald in maatschappelijke impact en veel minder in geld. Tot slot hebben we een vastgoed portefeuille. De objecten die daar onderdeel van zijn, komen uit bestaande of voormalige deelnemingen. In de ontwikkeling van dit vastgoed is er altijd een belangrijke maatschappelijke component. Zo ontwikkelen we het vastgoed aan de Sixmastraat in Leeuwarden tot de MICA (Media Innovatie Campus Leeuwarden). In Makkum ontwikkelen we de oude productielocatie van Tichelaar tot een gebied waar woningen gericht op ouderen en ouderenzorg bij elkaar komen. Bij alle projecten hebben we oog voor architectuur en willen we echt bijdragen aan het gebied en de regio. Wij zien onszelf dus niet als (vastgoed) ontwikkelaar gericht op optimaal rendement.